کود آهن

7,000 تومان28,000 تومان

کود اسید هیومیک

8,000 تومان

کود افزایش شاخ و برگ گیاه

7,000 تومان28,000 تومان

کود برگ و بوته (کود مخصوص برگ دهی)

7,000 تومان28,000 تومان

کود پتاس بالا

8,000 تومان

کود جلبک دریایی

8,000 تومان

کود ریشه زایی

7,000 تومان28,000 تومان

کود ضد تنش و محرک رشد

8,000 تومان

کود فسفر بالا

8,000 تومان

کود کاکتوس

7,000 تومان28,000 تومان

کود کامل یا 20-20-20 (کود سه بیست)

7,000 تومان28,000 تومان

کود گلدهی

7,000 تومان28,000 تومان

کود نیترات کلسیم

7,000 تومان28,000 تومان