ساعت کاری : 9 – 20 همه روزه درخدمت شما هستیم.

شماره تماس : 09186307249 عباسی (پشتیبانی سایت و مسئول فروش)

شماره تماس : 09187655880 فیروزی(خرید عمده )

شماره تماس : 09353260898 صدوقی (مارکتینگ)

شماره تماس : 08643324483(شماره دفتر)

ایمیل: INFO@GOLBAGHFIROUZE.COM

آدرس گلباغ : استان مرکزی_شهرستان محلات-خیابان آیت ا… غفاری-بلوار گل-دهکده گل -مجتمع بسته بندی کود و نهاده های کشاورزی فیروزه