سلام به تمام کاربران گرامی گلباغ فیروزه.این بخش ، یک بخش ویژه برای کاربران فیروزه است!در اینجا می توانید انواع کودهای مورد نیاز برای بخش های مختلف گل و گیاهان تان را با قیمتی استثنایی پیدا کنید.بطور مثال در یکی از پَک های زیر، کودهای تقویتی مورد نیاز برای رشد کامل بدنه‌ گیاه را تهیه کنید که قیمت مجموع آن بسیار پایین تر از قیمت های تکی آنهاست.شما فقط یه نگاه کوچیک به موارد زیر بندازی، خودت متوجه میشی که نمی توانی این پیشنهادات رو رد کنی…!


پک کامل کود و سم

135000تومن


شامل کود های: آهن، ریشه، کلسیم

کامل، افزایش شاخ وبرگ،برگ وبوته

گلدهی، کاکتوس، اسید هیومیک

سم ها: قارچکش،حشره کش، کنه کش

حلزون و حشرات خاکی و کودضد تنش

قیمت ها شامل 33٪ تخفیف می باشد

پک کامل سم های آفت کش

45000تومن


شامل سم قارچکش

سم حلزون

سم حشره کش

سم حشرات خاکی

سم کنه کش

قیمت ها شامل 13٪ تخفیف می باشد

پک افزایش شاخ وبرگ

40000تومن


اسید هیومیک

افزایش شاخ و برگ

برگ و بوته

کلسیم

آهن

قیمت ها شامل 25٪ تخفیف می باشد

پک افزایش رشد

80000تومن


اسید هیومیک،افزایش شاخ وبرگ

حشرات خاکی،برگ و بوته

وقارچکش،آهن،

کلسیم

ریشه زایی، گلدهی و کاکتوس